Hoppa till sidans innehåll

Styrelse verksamhetsåret 2021-2022


Styrelsen består av ordförande samt övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Hen får utses till befattning inom styrelsen.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 §, och
• förbereda årsmöte.

Årsmötet protokoll hittar du här 
____________________________________________________________________________

Kontakt: This is a mailto link

Ordförande
Victoria Herdberg
Mail: This is a mailto link

Vice ordförande
Elisabeth Samsioe
Mail: This is a mailto link

Ledamot
Magnus Doll
Mail: This is a mailto link

Ledamot
Jessica Mellde
Mail: This is a mailto link

------------------------------------------------

Valberedning

Kontakt : This is a mailto link

Ordförande
Karin Merkell

Ledamot
Elvira Herdberg

Ledamot
Ronja Avermo

Ledamot
Fredrik Berndtsson

Ledamot
Babette Sjölander

Uppdaterad: 18 SEP 2021 14:54 Skribent: Ordförande
E-post: This is a mailto link

 

Postadress:
Göteborgs Konståkningsklubb Synchro - Konståkning
Mikael Ljungbergs väg 11
41476 Göteborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link