Hoppa till sidans innehåll

Styrelse verksamhetsåret 2020/2021


Verksamhetsåret 2020.07.01  2021.06.30 

Styrelsen består av ordförande samt övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Hen får utses till befattning inom styrelsen.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 §, och
• förbereda årsmöte.
____________________________________________________________________________

Kontakt: This is a mailto link

Ordförande
Ulrik Sandberg
Mail: This is a mailto link

Vice ordförande
Elisabeth Samsioe
Mail: This is a mailto link

Sekreterare
Linda Nihlén
Mail: This is a mailto link

Kassör
Torgny Elwmar
Mail: This is a mailto link

Ledamot
Sara Backelin
Mail: This is a mailto link

Ledamot
Anneli Dahlöf
Mail: This is a mailto link

Suppleant
Anna
Samsioe
Mail: This is a mailto link

------------------------------------------------

Valberedning
Annelie Jansson
Mail: This is a mailto link

Karin Merkel
Mail: This is a mailto link

För Efternamn - Vakant
Mail:

------------------------------------------------

Revisor
Carin Campbell 

Suppleant
Malin Isaksson 

 

Uppdaterad: 08 JUN 2021 14:00 Skribent: Ordförande
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Göteborgs Konståkningsklubb Synchro - Konståkning
Mikael Ljungbergs väg 11
41476 Göteborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link