Hoppa till sidans innehåll

Kallelse - GKK Synchro årsmöte

05 AUG 2020 22:53
  • Uppdaterad: 05 AUG 2020 22:53

Datum: 2020-08-26
Tid: 18:00 - 21:00
Plats: Alle´gården Södra Alle´gatan 4 413 01 Göteborg
Vem: Röstberättigade medlemmar samt övriga intresserade i föreningen

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) Fyllnadsval kassör, för en tid ett år
d) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning, för tid av ett år
e) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
f) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
g) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.
13. Övriga frågor.

/Styrelsen GKK Synchro

Skribent: Ulrik Sandberg
E-post: Adressen Gömd

 

Postadress:
Göteborgs Konståkningsklubb Synchro - Konståkning
Mikael Ljungbergs väg 11
41476 Göteborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link