Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021 kallelse GKK Synchro

25 JUL 2021 19:53
  • Uppdaterad: 25 JUL 2021 19:53

Datum: Onsdag 18 aug 2021
Tid: 18:30 - 20:30
Plats: RF SiSU Västra  Götaland - konferenslokal 
         Mejerigatan 1 Göteborg

Årsmöteshandlingar digitalt, finns att tillgå en vecka innan årsmötet på begäran.

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning, för en tid av ett år;

d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.

13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Skribent: Ulrik Sandberg
E-post: Adressen Gömd

 

Postadress:
Göteborgs Konståkningsklubb Synchro - Konståkning
Mikael Ljungbergs väg 11
41476 Göteborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link