SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Göteborgs Konståkningsklubb Synchro
Fotboll

Att vara konståkningsförälder

Konståkning = idrott och konst i skön förening!

Denna föräldrahandbok kommer inte att ge dig detaljkunskap om alla olika delar av konståkningens magiska värld. Däremot kommer den överskådligt att beskriva hur svensk idrott och i synnerhet svensk konståkning fungerar och är uppbyggd samt försöka vägleda dig hur du som konståkningsförälder på bästa sätt kan stötta ditt och andras barn genom deras konståkningskarriärer.

Länk till handboken: Att vara konståkningsförälder

Om klubben
GKK Synchro verksamhet inspireras och genomsyras av värdegrunden Glädje - Glöd - Gemenskap

Föreningen verkar huvudsakligen inom följande verksamhetsområden

  • Skridskoskola för barn och vuxna

  • Synkroniserad konståkning för alla åldrar

  • Testträning upp till och med B4

  • Singelträning för synkroåkare
  • Isdans och Solodans Träning 

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att:

  • Arbeta för att öka intresse för synkroniserad konståkning som sport i Sverige

  • Ge barn och ungdomar möjlighet att genom konståkning få ett ökat umgänge, bättre fysik och möjlighet att mentalt utmana sig själva

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott

Föreningsinfo
Göteborgs Konståkningsklubb Synchro - Konståkning
Bildad 2013-06-10
Föreningsnummer 50130-25
Postadress

Kvibergs Park is-och sporthall

Kvibergs Port 6

415 28 Göteborg

Telefon [saknas] 
E-post Styrelsen@gkksynchro.se
Faktura e-post faktura@gkksynchro.s...
Hemsida https://www.gkksynchro.se
Bankgiro 347-8930
Organisationsnummer 802473-2714
Föreningens hemsidor
Föreningens styrelse

Styrelsen består av ordförande samt övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Hen får utses till befattning inom styrelsen.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 §, och
• förbereda årsmöte.
 

Kontakt: styrelsen@gkksynchro.se

 

Ordförande
Emma Alö
Mail: Emma.alo@gkksynchro.se 

 

Vice ordförande och kassör 
Johan Bergkvist
Mail: Johan.bergkvist@gkksynchro.se 

 

Ledamot
Patricia Gonzalez Johansson
Mail: patricia.gonzalez@gkksynchro.se 

 

Ledamot

Annika Wenzel
Mail: annika.wenzel@gkksynchro.se 

 

 

Valberedning

Kontakt : valberedningen@gkksynchro.se

Ordförande
Vakant

Ledamot
Vakant

Verksamhetsidé

Göteborgs Konståkningsklubb Synkro är en inkluderande konståkningsklubb där barn, ungdomar och vuxna är välkomna att ha kul genom träning och tävling oavsett ambitionsnivå. Vår filosofi är att så långt som möjligt skapa förutsättningar för alla åkare i klubben att nå sina drömmar och mål. Vi verkar för en god anda, meningsfull fritid och en hög kvalitet med välutbildade ledare. 

 

Vad är synkroniserad konståkning ?

Synkroniserad konståkning är en gren inom konståkningen där lag tävlar mot varandra.

Ett synkroteam består av 12-16 åkare, plus max 4 reserver. Grenen går ut på att åkarna strävar efter att åka så samspelt som möjligt i harmoni med musiken och i olika formationer så som cirklar, linjer, vingar, block och i seniorernas fall även lyft. Fokus ligger mycket på fart, teknik och koordination.


I Sverige finns det sex olika kategorier: debutanter, ungdom, junior, senior, masters och mix.

 

Göteborgs konståkningsklubb Synchro har som målsättning att ha lag i fem av kategorierna samt en skridskoskola.

Senior – Team Boomerang
Junior – Team Convivium
Ungdom – Team Karisma
Debutanter – Team Sidera
Mix – Team Online 

Elitlicens

Elitlicens för Göteborgs KK Synchro  är giltig säsongerna 2019/2020, 2020/2021, 2021-2022 och 2022-2023

Länk till Svenska konståkningsförbundet elitlicens:
https://www.svenskkonstakning.se/forforeningar/foreningsutveckling/arbetamedforenings-ochidrottsmiljo/foreningslicenser/

Att driva en konståkningsförening
Förbättringsarbete

Länk till samtalsunderlag:

Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer - samtalsunderlag

en studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare

Klubbkläder

  

   

Länk till butik:

http://www.k-skate.se/klubbvaror/goteborgs-konstakningsklubb-synchro/

Vid frågor, ta gärna kontakt med din tränare